Pytanie
Czy w kontekście § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, kominek można traktować jako urządzenie, które przed rozpoczęciem użytkowania budynku wymaga osobnego odbioru i do czasu jego przeprowadzenia nie może być użytkowane?
Czy kominek jako osobne urządzenie podlega osobnemu odbiorowi przed rozpoczęciem użytkowania budynku?
Czy użycie kominka przed zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego i przed upływem terminu na złożenie przez organ sprzeciwu, może być traktowane jako naruszenie § 4 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia?