Pytanie
Strona w miesiącu sierpniu 2014 r. składa wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ur. 18 maja 2013 r. Oprócz wymaganej dokumentacji (tj. m.in. zaświadczenia pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym) dołączyła do wniosku umowę o dzieło zawartą z innym pracodawcą. Z treści tej umowy o dzieło wynika, że: zamawiający zleca a wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz zamawiającego ukształtowania i przygotowania trzydziestu fryzur na imprezy okolicznościowe. Wykonawca ma rozpocząć wykonywanie dzieła od 18 sierpnia 2014 r., a zakończyć do 15 października 2014 r. Strona do tej umowy przedłożyła oświadczenie, w którym podaje, że "wykonywanie umowy o dzieło w salonie fryzjerskim nie doprowadzi do wyłączenia możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem Dominikiem S. Powyższe wynika z faktu, że realizacja umowy o dzieło wykonywana będzie sporadycznie (tj. około 2-3 godzin tygodniowo), niedaleko miejsca zamieszkania oraz nie precyzuje ściśle czasu wykonywania obowiązków wynikających z umowy (tzn. termin i czas realizacji obowiązków będzie każdorazowo uzgadniany). Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych dodatek nie przysługuje jeżeli matka podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub innej pracy zarobkowej, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
Czy wyżej cytowane oświadczenie strony jest wystarczające i można stronie przyznać dodatek do zasiłku?