Pytanie
Czy kobiecie, która rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej będąc w ciąży i podlegającej z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu będzie przysługiwał zasiłek macierzyński?
Osoba ta podejmując działalność gospodarczą zrezygnowała z ubezpieczenia w KRUS. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przez kilka miesięcy była ubezpieczona w KRUS od marca jako domownik w gospodarstwie rolnym. Osoba ta w trakcie urlopu macierzyńskiego ma zamiar kontynuować działalność gospodarczą.
Czy wówczas również będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński?
Jaka będzie podstawa do obliczenia zasiłku macierzyńskiego, jeśli składki do ZUS są opłacane od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia?