Pytanie
Czy osoby, zatrudnione na stanowisku np. kierownika zakładu czy też specjalisty w danym zakładzie, którzy czasami wsiadają do samochodów służbowych są w związku ze zmianą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, zobowiązani do posiadania rozszerzonych badań lekarskich w zakresie okulistycznym. Punkt 5 zmienionego rozporządzenia brzmi: "5) osoby posiadającej prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B E, T, kierującej pojazdem w ramach obowiązków służbowych."?
Co znaczy w ramach obowiązków służbowych? Czy to oznacza, że dana osoba musi mieć w zakresie obowiązków informacje, że użytkuje samochód służbowy, czy nie musi być takiej informacji, a wystarczy tylko to że pracownik czasami porusza się samochodem służbowym?