Pytanie
Pytanie dotyczy kierowcy samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony, dokonującego przewozu rzeczy na potrzeby własne przedsiębiorstwa.
Czy kierowca, o którym mowa powyżej może być zatrudniony na podstawie umowy zlecenia lub zlecenia o dzieło?
Kierowca firmy budowlanej dostarcza materiały budowlane na prowadzone budowy na terenie Polski; godziny wyjazdu i dostarczenia materiałów na prowadzone budowy ustala sam kierowca, to on decyduje o której godzinie pojedzie. Jedyne polecenie od pracodawcy to, że np. musi jutro dostarczyć materiał na budowę w Krakowie. To kierowca sam decyduje ile godzin będzie pracował. Kierowca ten jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w równoważnym systemie czasu pracy, zgodnie z przepisami ma tworzone harmonogramy czasu pracy, ale w jego przypadku te harmonogramy się w ogóle nie sprawdzają gdyż nie można zaplanować jego rozkładu czasu pracy; nigdy nie wiadomo kiedy i gdzie będzie musiał jechać. Pracodawca nie chce tworzyć harmonogramów czasu pracy dla tego kierowcy, ale obawia się, że Inspekcja Pracy będzie miała do tego zastrzeżenia; gdyż Inspekcja uważa, że kierowcy samochodów ciężarowych przewożących towary na potrzeby własne przedsiębiorstwa i zatrudnieni w równoważnym systemie czasu pracy muszą mieć tworzone harmonogramy.
Jaka forma zatrudnienia byłaby w jego przypadku najlepsza i najmniej uciążliwa dla pracodawcy?