Pytanie
Pracownik jest zatrudniony w jednostce organizacyjnej powiatu – w Domu Pomocy Społecznej na stanowisku kierowcy na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 8 godzin na dobę w godz. od godz. 8.00 – 14.00 i od 14.00 – 18.00. Równocześnie jest zatrudniony w Środowiskowym Domu Samopomocy (odrębny pracodawca – jednostka organizacyjna powiatu) działającym przy tym DPS-ie także jako kierowca na umowę o pracę na 1/2 etat w godz. od 6.00 - 8.00 i od godz. 14.00- 16.00.
Czy w takiej sytuacji jest prawidłowe zatrudnienie pracownika na stanowisku kierowcy u obu pracodawców zgodnie z przepisami ustawy o czasie pracy kierowców (łącznie pracownik pracuje 12 godzin na dobę jako kierowca) i czy pracodawcy powinni wymagać od pracownika oświadczenia o wykonywaniu lub nie wykonywaniu pracy kierowcy u innych pracodawców?