Pytanie
Czy kartę charakterystyki powinno dołączać się do każdej substancji, czy obowiązek ten powstaje jedynie przy dostarczaniu substancji niebezpiecznych?
Dostawca przysłał żywicę jonowymienną do wymienników - dwa złoża kationit silnie kwaśny i anionit silnie zasadowy. Chciałabym dowiedzieć się więcej, np. czy po zużyciu złoża mogę je zdać jako odpad o kodzie 19 08 06.
Czy do karty odpadu powinnam dołączyć opis ADR dla tego odpadu? Jeśli tak, to pod jaki numer UN powinnam zaszeregować ten odpad?
Numer powinien być przyporządkowany na podstawie zagrożeń, jakie może powodować ten odpad, więc myślę, że karta charakterystyki dałaby mi potrzebne informacje.