Pytanie
Z nauczycielem rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, z dniem 31 sierpnia 2013 r. W sierpniu nauczyciel złożył wniosek o przyznanie emerytury z art. 88 KN. W dniu 31 sierpnia 2013 r. nauczyciel otrzymał 6 miesięczną odprawę. Na świadectwie pracy wpisano, że stosunek pracy został rozwiązany w związku z art. 20 ust 1 pkt 2 KN. Nauczyciel jeszcze nie dostał decyzji z ZUS o przyznaniu emerytury.
Czy w związku z tym, że decyzja będzie we wrześniu należy zrobić korektę świadectwa pracy?
Po dostarczeniu decyzji będzie też wypłacona odprawa emerytalna - czy odprawa powinna być wypłacona w dniu 31 sierpnia 2013 r.?