Pytanie
Jesteśmy jednostką budżetową. Księgowanie wydatków strukturalnych odbywa się poprzez uzupełnienie odpowiedniego pola wg klasyfikacji KWS w systemie księgowym przy księgowaniu konta 130. Sprawozdanie Rb-WSa zbiera te informacje zawarte przy koncie 130.
Co zrobić w sytuacji, gdy przy projektach unijnych następuje często zmiana źródeł finansowania wydatków po zakończeniu roku budżetowego?
Zmiana taka nie może być zaksięgowana w roku, którego dotyczy, ponieważ księgi są już zamknięte.
Czy należałoby zrobić korektę sprawozdania Rb-WSa za lata, którego ta zmiana dotyczy?
Wówczas sprawozdanie nie ma odzwierciedlenia w ewidencji księgowej.
Czy należałoby tą zmianę zaksięgować w roku, z którego pochodzi załącznik do faktury, zmieniający źródła finansowania, ale wtedy może się zdarzyć, że wystąpią kwoty minusowe?