Pytanie
Prawo do stosowania stawki liniowej nie dotyczy wszystkich podatników: nie mogą jej stosować podatnicy, którzy w ramach działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej (np. spółki cywilnej), uzyskają przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeżeli usługi te odpowiadają czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników spółki, wykonywał dla tego pracodawcy w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w tym roku, w którym postanowił stosować stawkę 19%. Zakaz świadczenia pracy na rzecz byłego pracodawcy obejmuje, w przypadku wykonywania działalności gospodarczej w spółce osobowej, wszystkich wspólników.
Czy to oznacza, że wspólnik też traci prawo do rozliczenia się na zasadach podatku liniowego 19% w tej firmie, jak i zarówno w drugiej?