Pytanie
W jednoosobowej spółce z o.o. jedyny wspólnik jest jedynym członkiem zarządu. Umowy najmu pomiędzy spółką a wspólnikiem - jedynym członkiem zarządu są zawierane w formie pisemnej, jednak bez zachowania formy aktu notarialnego. Wspólnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie najmu.
Czy w związku z art. 210 § 2 k.s.h. w nawiązaniu do art. 6 pkt 2 u.p.t.u. VAT naliczony wynikający z faktur za najem pomieszczeń podlega odliczeniu w spółce z o.o.?