Pytanie
W spółce z o.o. jest trzech wspólników. Dwie osoby wchodzą w skład zarządu. Jedna z nich "A" jest zatrudniona na umowę o pracę na stanowisku Dyrektor zarządzający, natomiast druga "B" na umowę o pracę na stanowisku Kierownik ds. logistyki. Siedziba firmy znajduje się w Poznaniu, a wspólnik "A" w umowie ma wpisane miejsce wykonywania pracy Wrocław, ponieważ tam mieszka. Wspólnik "B" przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim.
Czy wspólnik "B" może podpisywać (akceptować) delegacje wspólnikowi "A", w związku z dojazdami do siedziby firmy?
Jeżeli nie, to kto powinien akceptować takie delegacje?