Pytanie
1. Jakiemu rodzajowi profilaktycznych badań lekarskich (wstępnym, okresowym czy kontrolnym) podlega pracownik samorządowy przywrócony do pracy na podstawie prawomocnego wyroku sądu?
Wyrok uprawomocni się z dniem 27 kwietnia 2015 r. Należy wskazać, iż ważność badań okresowych pracownika przywróconego do pracy minęła 15 kwietnia 2015 r.
2. Jeżeli skierowanie na profilaktyczne badanie lekarskie pracownikowi samorządowemu przywróconemu na podstawie prawomocnego wyroku sądu zostanie wystawione w dniu 28 kwietnia 2015 r., czy jest to jego pierwszy dzień pracy?
Czy pracodawca ma prawo wskazać inny termin rozpoczęcia pracy przez pracownika przywróconego do pracy niż dzień wystawienia skierowania na badania lekarskie?