Pytanie
Spółka w ramach projektu niewspółfinansowanego ze środków RPO stworzyła kotłownie ogrzewającą kilka budynków zakładu. W ramach inwestycji przeprowadzono adaptację budynku warsztatowego na potrzeby kotłowni, wyposażono kotłownię w piec na biomasę, dwie bateria kolektorów słonecznych zlokalizowanych na dachach dwóch budynków oraz zakupiła 3 pompy ciepła powietrze-woda. Kotłownia ogrzewa 3 budynki zakładu oraz dostarcza ciepłej wody (CUW) dla budynku socjalno-administracyjnego oraz na inne potrzeby zakładu (np.: mycie samochodów). W ramach inwestycji poza dostawą ww. urządzeń wykonano kompletną instalację kotłowni oraz podłączono ją do istniejącego systemu ogrzewania.
Czy istnieje możliwość zastosowania odrębnych stawek amortyzacji dla instalacji solarnych, zbiorników buforowych, instalacji pomp ciepła, instalacji kotła CO na biomasę?
Każde z wymienionych układów pracuje samodzielnie, oczywiście wzajemnie się uzupełniając poprzez dostarczanie energii z innych jej źródeł niemniej, jednak każdy z układów jest niezależny i może być przeniesiony w inne miejsce.
Jaką prawidłową stawkę amortyzacji podatkowej zastosować dla instalacji paneli słonecznych (panele słoneczne wraz z instalacją łączącą je ze zbiornikami ciepła), instalacji pomp ciepła, instalacji kotła CO? Jaki jest KŚT ww. środków trwałych?