Pytanie
Czy istnieją przepisy narzucające organowi prowadzącemu utworzenie klas integracyjnych?
W szkole jest dziecko niepełnosprawne ale szkoła nie jest przystosowana. Nie mamy windy. Dziecko jest uczniem klasy IV. Ma dużą wadę wzroku i nie może pisać w zeszycie z powodu dużych przykurczy dłoni. Nie jest w stanie się zapakować i rozpakować. Poradnia orzekła, że dziecko może uczęszczać do szkoły integracyjnej lub ogólnodostępnej. Matka wybrała szkołę ogólnodostępną. Zaproponowaliśmy mu nauczanie indywidualne z możliwością wchodzenia dziecka na lekcje takie jak np. muzyka czy plastyka. Jednak na to nie ma zgody matki, która wymaga asystenta dla dziecka. Organ prowadzący nie chce zgodzić się na zatrudnienie asystenta dla tego dziecka.