Pytanie
Czy istnieją przepisy lub interpretacje podatkowe, czy też ZUS, dotyczące regulaminu ZFŚŚ, w części dotyczącej weryfikowania sytuacji ekonomicznej pracownika?
Czy nie jest błędem przyznawanie świadczeń z ZFŚS na podstawie zarobków jedynie pracownika zakładu?
Sytuacja jest następującą, zakład ma regulamin w którym określone są progi dochodu i uzależnione od tego wysokości wypłacanych świadczeń z ZFŚS, jednak w zakładzie nie jest brany pod uwagę dochód na członka rodziny, lecz jedynie wysokość wynagrodzenia pracownika. Przy przyznawaniu świadczeń brane jest pod uwagę obecne wynagrodzenia pracownika.
Czy tak skonstruowany regulamin, nie obliguje pracodawcy do opodatkowywania i oskładkowania wypłat z ZFŚS?
Czytałam opinie na ten temat w których pisano, że ZUS zakwestionował takie wypłaty i firmy musiały zapłacić zaległe składki. Proszę o podanie konkretnej podstawy prawnej (interpretacji podatkowej lub ZUS) w tym zakresie.