Pytanie
Inwestor pragnie wykonać inwestycję, która należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (przebudowa mostu w ciągu drogi). Posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Czy taką inwestycje można przyjąć na zgłoszenie, czy w myśl art. 29 ust. 3 pr. bud. musi uzyskać pozwolenie na budowę?
Czy w przypadku pozwolenia na budowę należy zgodnie z paragrafem 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inwestora nadzoru inwestorskiego taki obowiązek nałożyć?