Pytanie
Parametry inwestycji: powierzchnia działek objętych inwestycją - 16580 m2, powierzchnia zabudowy budynków - 4461 m2, powierzchnia dojazdów do garaży i miejsc postojowych - 2161 m2, powierzchnia całkowita garaży podziemnych - 4461 m2, powierzchnia miejsc postojowych na parkingach naziemnych - 980 m 2, całkowita powierzchnia garaży podziemnych, parkingów terenowych i dojazdów - 7562 m2, powierzchnia chodników i placu zabaw - 465 m2. Różnie jest interpretowana sprawa sumowania powierzchni garaży i miejsc postojowych naziemnych i dojazdów do garaży i miejsc postojowych.
Czy inwestycja polegająca na budowie zespołu budynków wielorodzinnych (w mieście na terenie objętym mpzp), będzie wymagała zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzji środowiskowej?