Pytanie
Czy należy wydać pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji obejmującej 4 stanowiska spawalnicze, jeżeli zanieczyszczenia odprowadzane są odciągami (ramiona ssące o średnicy 160 mm i długości 2 m, zawieszonymi nad elementem spawanym na stole spawalniczym) do mobilnego urządzenia filtrowentylacyjnego typu UFO-1-MN-S i wentylatorem wyciągowym?
Wyloty urządzeń filtrowentylacyjnych zakończone są w pomieszczeniu spawalni. Pyły i gazy nieoczyszczone w urządzeniu UFO grawitacyjnie przenikają do hali ogólnej, a dalej poprzez system wentylacji ogólnej hali wydalane są do powietrza, z tym że pyły metalowe ciężkie z czyszczenia po spawaniu pozostają przy stanowisku w spawalni. Wnioskodawca wskazuje na emisję niezorganizowaną.