Pytanie
GOPS pozyskiwał do tej pory żywność unijną z Banku Żywności dla osób spełniających określone kryterium tj.; 150% kryterium dochodowego dla osób samotnie gospodarujących i dla osób w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Z tego tytułu uczestniczył w kosztach pozyskiwanej żywności. Od tego roku żywność unijną mogą pozyskiwać tylko stowarzyszenia.
Czy GOPS może pozyskiwać z tego Banku żywność poza programem unijnym, zajmować się dystrybucją i partycypować w kosztach pozyskanej żywności?
Czy GOPS może partycypować w kosztach pozyskania żywności z programu unijnego z Banku Żywności którą będzie dystrybuować Stowarzyszenie?