Pytanie
Czy gmina, która prowadzi sprzedaż wody i odbioru ścieków nabywając udziały w nieruchomości obejmującej drogę, w skład której wchodzą sieci wodnokanalizacyjne, stanowiącą drogę wewnętrzną, ma prawo do odliczenia VAT z faktury obejmującej następujące pozycje:
1. infrastruktura drogowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
2. udziały w działce?
Obydwie pozycje opodatkowane zostały stawką 23% VAT.
Zapłata ma nastąpić poprzez wykonanie oświetlenia drogi w ciągu 2 lat od podpisania aktu notarialnego. Droga stanowić będzie drogę wewnętrzną, natomiast poprzez sieć wodno-kanalizacyjną gmina świadczyć będzie usługi w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków od mieszkańców okolicznych nieruchomości.