Pytanie
Jesteśmy spółką z o.o., której udziały w 100% posiada gmina. W 1995 r. otrzymaliśmy od jedynego właściciela, tj. gminy, oczyszczalnię ścieków (budynek i urządzenia) dokumentem PT, tj. Protokół przekazania-przejęcia środka trwałego na wartość 850.938,63 zł. Transakcja ta została zaksięgowana w przychody. Natomiast właścicielem gruntu, na którym mieści się przedmiotowy obiekt jest gmina.
W 2005 r. dokonaliśmy modernizacji tego obiektu na wartość 151.827,88 zł, a w 2007 r. modernizowaliśmy go na wartość 52.059,40 zł. Ponadto w 2002 r. przeprowadziliśmy adaptację kotłowni na kwotę 27.932,88 zł i remont biobloku na wartość 66.116,99 zł (remont ten został potraktowany jako środek trwały i jest umarzany).
W 2013 r. gmina przeprowadzi modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w taki sposób, że część technologiczna będzie zlikwidowana w 50%, budowle w 50%, a budynek pozostanie w kształcie dotychczasowym z tym, że będzie wyremontowany. Dotychczasowa wartość brutto oczyszczalni ścieków wynosi ok. 1 mln zł, a nakłady na jej rozbudowę i przebudowę będą wynosiły ok. 13 mln zł.
Czy gmina Opalenica, która będzie właścicielem nowej oczyszczalni ścieków, nie powinna wprowadzić na swój stan środków trwałych starej oczyszczalni ścieków, a następnie ją zlikwidować a nieumorzoną część doliczyć do wartości początkowej nowych składników majątku?
Jeśli gmina Opalenica nie wystąpi o bezpłatne przekazanie do naszej spółki starej oczyszczalni ścieków, to jakie zapisy i kiedy mają się pojawić w naszych księgach, gdy oczyszczalnia ścieków będzie poddana modernizacji?
Nadmieniam tutaj, że stara oczyszczalnia ma funkcjonować prowizorycznie aż do momentu oddania nowej oczyszczalni ścieków.