Pytanie
Jesteśmy firmą, która zajmuje się zbieraniem i segregacją odpadów. Posiadamy sortownię recyklingu, ale nie jesteśmy RIPOK-iem. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dalej u.o. mamy pytanie.
Jakie instytucje mogą kontrolować naszą firmę (jesteśmy prywatną firmą)?
Wiemy, że może nas kontrolować urząd gminy i starostwo w każdej sytuacji, natomiast pytanie brzmi, czy WIOŚ i urząd marszałkowski może przyjechać z niezapowiedzianą kontrolą?
Czy np. tylko wtedy jeżeli dostanie informację o nadużyciach ze strony naszej firmy?
Rozumiemy, że w przypadku popełnionych wykroczeń możemy mieć tzw. kontrolę interwencyjną, np. z WIOŚ, ale jeżeli gmina i starostwo nas kontroluje systematycznie (sprawozdania miesięczne, kwartalne, KPO, ewidencja), to czy możemy spodziewać się rutynowej, niezapowiedzianej kontroli z WIOŚ?
Nasze pytanie jest uzasadnione, ponieważ w trakcie obowiązywania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach mieliśmy kilkukrotnie kontrole z WIOŚ, a teraz przez półtora roku w ogóle.
Czy jest to uzasadnione ciągłym nadzorem urzędów gmin?