Pytanie
Firma zajmuje się sprzątaniem i pielęgnacją terenów zieleni. W wyniku prowadzonych prac powstają odpady zielone oraz bioodpady.
Czy firma może je przekazać osobie fizycznej na własne potrzeby np. do kompostowania?
Czy osoba fizyczna będzie zwolniona z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzania poprzez kompostowanie?
Czy firma może sama prowadzić proces kompostowania ww. odpadów i który organ będzie właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie ww. odpadów?
Czy kompostowanie ww. odpadów przez przedsiębiorcę powinno się odbywać w instalacji?
Firma planuje również rozdrabniać odpady zielone i rozprowadzać je na powierzchni ziemi na własnych terenach.
Czy zamierzone działanie jest dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy firma powinna uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów zielonych poprzez rozdrabnianie i rozprowadzanie na powierzchni ziemi?