Czy firma wytwarzająca odpady powinna mieć również pozwolenie na ich zbieranie?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska

Firma "Fabryka podłóg" posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów o kodach 07 01 04*, 13 02 08*, 16 06 01*, 16 02 13*, 16 01 07*, 03 01 05, 03 01 99, 12 01 01, 15 01 01, 15 01 02, 16 01 03, 19 10 01 i 19 10 02. Powyższa firma wystąpiła z wnioskiem o zbieranie powyżej wymienionych odpadów, a także innych. Czy firma wytwarzająca odpady powinna mieć również pozwolenie na ich zbieranie?

Odpowiedź:

Wytwórca odpadów jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, jeżeli zbiera je w miejscu wytworzenia, tzn. na terenie zakładu. Wynika to wprost z art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Jeżeli jednak miałby magazynować wytworzone odpady poza miejscem ich wytworzenia, to powinien uzyskać zezwolenie. Także w przypadku, gdyby zakład miał przyjmować odpady o kodach takich samych jak wytwarzane od innych posiadaczy odpadów, powinien uzyskać zezwolenie na ich zbieranie.

Janusz Jerzy, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska

Odpowiedzi udzielono 25 września 2014 r.

Data publikacji: 28 września 2014 r.