Pytanie
Czy firma świadcząca usługi marketingowe powinna rozliczać VAT z tego tytułu jako stałą usługę biurową?
W umowach nie ma określonej daty zakończenia usługi promocyjnej. Wskazany jest tylko okres będący podstawą do obliczeń (miesiąc, kwartał, czas trwania promocji). Podstawą wystawienia faktury VAT są zaakceptowane zestawienia wskazujące należną kwotę, które otrzymywane są przez Spółkę w terminie do 60 dni od momentu zakończenia okresu będącego podstawą obliczeń.
Czy otrzymanie od odbiorcy usługi promocyjnej potwierdzenia jej wykonania, stanowi moment powstania obowiązku podatkowego i wskazuje na konieczność wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni?