Pytanie
Czy firma świadcząca przewozy autokarowe wyposażona w toalety może opróżniać ich zawartość do studzienki kanalizacyjnej podłączonej do szamba w swojej bazie?
Czy można potraktować, że są to wtedy odpady z nieruchomości (bazy), która podłączona jest do szamba - art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a opróżniane jest ono przez wyspecjalizowaną firmę?
Czy może autokary powinny być bezpośrednio opróżniane na stacji zlewnej?
Czy wobec tego winny posiadać zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych?