Pytanie
Czy firma przechodząca z ksiąg handlowych na PKPiR rozliczaną metodą kasową ma prawo do zmniejszenia przychodów o nierozliczoną część kosztów rozliczanych na księgach handlowych w czasie, a dotyczących okresu po przejściu na PKPiR?
Jeśli tak, to do jakiego okresu koszty zaliczyć?
Czy do starego roku, kiedy firma jest jeszcze na księgach handlowych (pomimo, iż koszty te nie dotyczą tego roku)?
Czy do roku, kiedy firma przeszła na PKPiR?
Czy sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby firma zamiast prowadzićPKPiR metodą kasową prowadziłaby ją memoriałowo?