Pytanie
Firma posiada umowę z radcą prawnym na obsługę prawną, obejmującą dodatkowo zastępstwo procesowe. W styczniu 2012 r. firma otrzymała nakaz zapłaty dla kontrahenta dotyczącego należności głównej oraz zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego. W lutym 2012 r. radca prawny wystawił fakturę na kwotę zasądzonych kosztów, której doliczył jeszcze podatek VAT.
Czy firma ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty zastępstwa procesowego w dacie poniesienia, pomimo, iż nie otrzymała zwrotu od dłużnika?
Czy zasądzone koszty zastępstwa procesowego są kwotą brutto czy netto?