Pytanie
Spółka podjęła decyzje o likwidacji działalności w Polsce, ale nie złożyła stosownych dokumentów w Sądzie. Rozpoczęto procedurę zwolnień grupowych, w sierpniu wypowiedziano umowy o pracę wszystkim pracownikom firmy. Osoby w ciąży i na zasiłkach chorobowych złożyły pozwy do Sądu Pracy. Dnia 31 października upływa termin wypowiedzeń umów tych pracowników, ale sprawa nadal jest w Sądzie i istnieje duże ryzyko przegrania sprawy i przywrócenia pracowników do pracy.
Czy pracodawca może nie wypłacać należnych pracownikom odpraw, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop oraz nie wystawiać świadectw pracy czekając na wyrok Sądu?
Jakie są konsekwencje nie wypłacenia świadczeń i nie wystawienia świadectwa?