Pytanie
Osoba złożyła wniosek o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi. Po złożeniu wniosku do urzędu wojewódzkiego o przyznanie środków finansowych na ten cel urząd wojewódzki wezwał urząd gminy do poprawy wniosku i ustalenie czy rodzina wykorzystuje w pełni swoje możliwości i uprawnienia.
Czy fakt pobierania przez matkę świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko jest przesłanką negatywną do przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych?
Czy jeśli rodzina nie korzysta z pomocy specjalistów tj. logopeda, pedagog w ramach finansowania z NFZ, a korzysta z tej pomocy prywatnie, to czy ten fakt również jest przesłanką negatywną do przyznania usług?
Urząd Wojewódzki nakazał także wnikliwą analizę czy otrzymywana na to dziecko subwencja oświatowa jest w pełni wykorzystywana i czy zasadne jest pomimo to przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych.
Czy udział dziecka w zajęciach realizowanych w ramach zajęć szkolnych i pozalekcyjnych w określonej liczbie jest przesłanką negatywną do przyznania usług jeśli ustalono, że dziecko jest w stanie jeszcze pracować ze specjalistą przez określoną liczbę godzin?