Pytanie
Powiat jest organem prowadzącym dla dwóch zespołów szkół - zespół szkół nr 1 i zespół szkół nr 2. Oba zespoły są zarządzane przez dwóch dyrektorów: zespół szkół nr 1 - dyrektor A i zespół szkół nr 2 - dyrektor B. Dyrektor A jest powołany do końca roku szkolnego 2016/2017. Drugi - dyrektor B - do końca roku szkolnego 2014/2015. W sytuacji rozwiązania zespołu szkół nr 1 z końcem roku szkolnego 2014/2015 i włączenia szkół wchodzących w skład tego zespołu, do zespołu szkół nr 2 nastąpi ruch na stanowisku dyrektora (jeden zespół - dwóch dyrektorów). Sprawa wydaje się prosta ponieważ dyrektor B kończy kadencję w dniu 31 sierpnia 2015 r., a od 1 września 2015 r. dyrektorem nowo powstałego zespołu szkół mógłby zostać dyrektor A, którego kadencja trwa do 31 sierpnia 2017 r.
Czy dyrektor A musi zostać dyrektorem nowo powstałego jednego zespołu?
Czy w takiej sytuacji można odwołać dyrektora A (dyrektorowi B kończy się powołanie na to stanowisko z dniem 31 sierpnia 2015 r.) i ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora nowo powstałego jednego zespołu?