Pytanie
Publiczne technikum (wchodzące w skład zespołu szkół) powinno prowadzić w klasie III lub IV przedmioty teoretyczne, typu pracownia elektrotechniczna, pracownia diagnostyczna itp., których ze względu na specyfikę oraz brak pomieszczeń, sprzętu i kadry nie może zorganizować u siebie. Czy w tej sytuacji szkoła może podpisać porozumienie z dyrektorem pobliskiego publicznego CKP (ten sam organ prowadzący), który ma kadrę nauczycielską i sprzęt i "zlecić" tej placówce w danym roku szkolnym prowadzenie tych zajęć? Tak jak zleca się prowadzenie kształcenia uczniów klas wielozawodowych o "rzadkich" specjalnościach.
1. Co w takim przypadku z subwencją, która placówka ją wówczas otrzymuje - szkoła czy CKP?
2. Czy dyrektor zespołu może sam podpisać takie porozumienie z dyrektorem CKP czy wymagany jest udział organu prowadzacego?