Pytanie
Konserwator szkoły przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym. Złożył wniosek o rentę. Spodziewamy się przyznania mu czasowej renty z racji częściowej niezdolności do pracy. Pracownik ze względu na swój młody wiek nie chce rozwiązać umowy w związku uzyskaniem renty. Pracodawca również jest skłonny nie rozwiązywać umowy w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego.
Jak w takiej sytuacji mają postąpić strony?
Czy sama renta stanowi usprawiedliwienie do nieprzystąpienia do pracy, czy pracownik powinien wnioskować o urlop bezpłatny?
Czy mimo to pracodawca po uzyskaniu przez pracownika renty kieruje go na badania kontrolne i ewentualnie później może wypowiedzieć umowę o pracę?