Pytanie
Czy dyrektor szkoły publicznej, któremu 31 sierpnia 2015 r. kończy się kadencja, może umieścić się w arkuszu organizacyjnym jako nauczyciel, nie przydzielając sobie godzin dydaktycznych?
Dyrektorowi kończy się kadencja 31 sierpnia 2015 r. Do końca kwietnia nie ogłoszono konkursu. Konkurs ten został ogłoszony 4 maja 2015 r. Dyrektor ten w arkuszu organizacyjnym na rok 2015/2016 umieścił swoje nazwisko jako nauczyciela, nie przydzielając sobie żadnej godziny dydaktycznej. Nadmieniam, że dotychczas ze względu na specyfikę szkoły (zespół) zwolniony był przez organ prowadzący z realizacji godzin dydaktycznych. Zamieścił też wakat na stanowisku dyrektora z zaznaczeniem, że korzystać będzie ze zniżki godzin w wymiarze 18 godzin tygodniowo.
Czy obecny dyrektor postąpił prawidłowo?
Moim zdaniem obecny dyrektor powinien przydzielić dla siebie godziny z przedmiotu, do którego posiada kwalifikacje.
Co będzie w sytuacji, jeżeli nie wygra konkursu?
Kto wprowadzi aneks do arkusza i w jakim terminie?
Nadmieniam, że jeśli obecny dyrektor przydzieliłby sobie godziny dydaktyczne, to nauczyciel pracujący w tej szkole musiałby otrzymać wypowiedzenie z pracy. Bardzo proszę o poradę w przedmiotowej sprawie.