Pytanie
Pracownik jest wychowawcą w placówce resocjalizacyjnej, jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin tj. 24 godziny tygodniowo.
Czy pracodawca jest zobowiązany udostępnić i zabezpieczyć pomieszczenie dla pracownika (wychowawcy), w którym będzie miał szafkę na prywatne rzeczy, możliwość przebrania się czy zjedzenie posiłku?
Obecnie jest to pokój wychowawców ale według dyrekcji w czasie pełnienia opieki wychowawczej zabroniła nam w nim przebywać.
Czy to jest prawidłowe?