Pytanie
Czy dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ może wymagać od świadczeniodawcy prowadzenia innej dokumentacji medycznej niż wynika to z obowiązujących przepisów (rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania)?
Dyrektor oddziału wojewódzkiego w piśmie do świadczeniodawcy cyt: ""przypomina", że w ośrodkach rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym z dokumentacji medycznej jednoznacznie powinien wynikać m.in: czas terapii pacjenta w ośrodku w danym dniu (podanie godzin w jakich była realizowana terapia)". I dalej dodaje w piśmie, że "dokumentacja medyczna w ośrodku powinna być prowadzona zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania". Z powyższego rozporządzenia nie wynika obowiązek podawania godzin w jakich była realizowana terapia w ORD dla dzieci.
Czy dyrektor oddziału wojewódzkiego może wymagać innych (dodatkowych) niż określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz zarządzenia Prezesa NFZ danych w prowadzonej dokumentacji medycznej i w sytuacji ich braku wyciągać konsekwencje prawne (umowne) od świadczeniodawcy?
Czy świadczeniodawcę obowiązują wyłącznie przepisy ogólnie obowiązujące w kraju wszystkich świadczeniodawców?