Pytanie
Centrum edukacyjne w województwie wielkopolskim oferuje naukę w zawodach medycznych, m.in. uzyskanie dyplomu specjalisty fizjoterapii po roku nauki. Szkoła nie wymaga matury, nauka jest nieodpłatna - finansowana ze środków UE.
Czy dyplom takiej osoby jest równoważny z dyplomem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii wydawanym przez Centrum Egzaminów Medycznych, które można uzyskać dopiero po ukończeniu studiów II stopnia (mgr fizjoterapii) i po odbyciu stażu specjalizacyjnego oraz zdaniu stosowanych egzaminów?
Czy dyplom wydany po szkole rocznej będzie spełniał wymogi określone przez NFZ. który w rehabilitacji ambulatoryjnej w procedurze konkursowej ocenia dodatkowo w ofertach (na 35 pkt) fakt zatrudnienia specjalisty fizjoterapeuty?