Pytanie
Spółka dokonuje sprzedaży linii montażowej, całkowicie wyprodukowanej w Polsce kontrahentowi z Rosji. Po dostarczeniu urządzenia do kontrahenta, pracownicy spółki polskiej dokonują w Rosji czynności zmierzające do uruchomienia linii montażowej po przez jej ponowny montaż, ustawienia procesu produkcyjnego kontrahenta, próbnego uruchomienia i przeszkolenia pracowników kontrahenta. Prace powyższe są standardowym działaniem spółki w przypadku sprzedaży powyższych urządzeń i ujęte są w cenie sprzedaży.
Czy powyższa dostawa do Rosji powinna być traktowana w Polsce jako dostawa poza terytorium kraju i będzie podlegać opodatkowaniu w Rosji (miejscem dostawy jest miejsce, gdzie towary są montowane i instalowane)?
Jeśli tak, to czy polski podatnik powinien się tam zarejestrować i zapłacić podatek, czy też obowiązek ten spoczywa na odbiorcy świadczenia?
Spółka posiada dokumenty celne potwierdzające wywóz urządzenia z Polski.