Pytanie
Podatnik VAT kupił w 2003 r. nieruchomość oraz prawo wieczystego użytkowania do gruntu (na którym stoi nieruchomość oraz przyległy park). Po modernizacji (wartość nakładów przewyższa 30% wartości początkowej) budynek ten uzyskał pozwolenie na używanie (przeznaczenie - budynek szkoleniowo-wypoczynkowy).
Czy dostawa tego budynku wraz z prawem do wieczystego użytkowania korzysta ze zwolnienia od podatku VAT?
Czy na fakturze należy wyodrębnić prawo do wieczystego użytkowania?
Ośrodek ten chcemy sprzedać wraz z pełnym wyposażeniem kuchni, pokoi oraz sprzętu np. kosiarka.
Jaką stawkę podatku VAT możemy tutaj zastosować?