Pytanie
Czy możemy zawrzeć umowę kontraktową z ratownikiem medycznym, który ma działalność gospodarczą na udzielanie świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego, w sytuacji gdy świadczenia będzie udzielał lekarz jako jego podwykonawca?
Jesteśmy SP ZOZ-em. Mamy kontrakt z NFZ na ratownictwo medyczne. Posiadamy własne zespoły ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny prowadzi własną działalność gospodarczą. Do zakresu jego działalności należy m.in. działalność pogotowia ratunkowego, inna działalność zakładów opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana. Ratownik chce zawrzeć umowę z lekarzem. SP ZOZ ma zawrzeć umowę kontraktową z ratownikiem medycznym na świadczenie usług przez lekarza. Wynagrodzenie będzie przelane na konto ratownika.
Czy taka umowa jest prawnie dopuszczalna?