Pytanie
Z regulaminu pracy wynika, że pracownicy pracują od 8:00 do 16:00, ale pracodawca dopuszcza wprowadzenie podstawowego czasu pracy na 2 lub 3 – zmiany według ustalonego harmonogramu, przy uwzględnieniu I zmiana wykonuje pracę od 6:00 do 14:00, II zmiana od 14:00 do 22:00, III zmiana od 22:00 do 6:00.
Czy jeśli zostanie podjęta decyzja o konieczności pracy pewnej grupy pracowników (związanej z potrzebami klienta) na 2 zmiany, to wystarczy przekazać pracownikom harmonogram pracy na co najmniej 1 miesiąc z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem?
Czy należy wprowadzić formalne zmiany w dokumentach?
Czy dopuszczalna jest zmiana pracy z I zmiany na II zmianę w trakcie miesiąca?