Pytanie
Spółka z o.o. świadczy usługi dostawy wody. Zgodnie ze sporządzoną przez spółkę kalkulacją 1 metr wody ma kosztować 10 zł (w kalkulacji zostały uwzględnione koszty odsetek od pożyczki z WFOŚiGW, zaciągniętej na budowę sieci wodociągowej). Rada Gminy uchwaliła dopłatę w wysokości 2 zł do metra, która to dopłata ma pokryć koszty odsetek. Dopłata ta została przelana na konto bankowe spółki.
Czy dopłatę należy księgować jako przychody z tytułu dostawy wody, czy też należy ją księgować na oddzielnym koncie jako dotację?
Czy odsetki od pożyczki należy księgować na koncie kosztów dostawy wody, czy też na koncie kosztów finansowych?