Pytanie
Pracownik odbył podróż służbową do Holandii. Hotel w którym nocował wystawił fakturę za nocleg oraz za usługi telekomunikacyjne. Faktura nie zawiera danych Spółki, w której pracownik jest zatrudniony - jest wystawiona na nazwisko pracownika. Pracownik uregulował należność kartą firmową i podłączył fakturę do rozliczenia zagranicznej delegacji.
Czy w związku z powyższym dochodzi do importu usług w Polsce?
Jak będzie wyglądała sytuacja, jeśli pracownik w czasie pobytu w hotelu w Niemczech korzystał z miejsca parkingowego oraz z telefonu, a hotel wystawił na Spółkę fakturę i wyszczególnił na niej koszty noclegu, parkingu oraz usług telekomunikacyjnych?
Czy w związku z powyższym dochodzi w Polsce do importu usług z tytułu korzystania z telefonu i miejsca parkingowego hotelu?
Czy import usług rozlicza się od kwoty netto czy brutto (tj. z lokalnym VAT)?