Pytanie
Od kiedy należy wypłacać/przyznać nauczycielom dodatek za trudne warunki pracy?
Jesteśmy szkołą publiczną, ponadgimnazjalną prowadzoną przez starostwo powiatowe.
Według uchwały nr XXXIX/327/III/2010 rady powiatu w X z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: regulamin dodatków płacowych w szkołach, placówkach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu X pkt I. Wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy określa się następująco: podpunkt 10: "Dodatek wypłaca się z dołu za czas faktycznego wykonywania zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym jednostki zajęć dydaktycznych i wychowawczych z uczniami".
W związku z powyższym dodatek za trudne warunki pracy zostaje przyznany od 1.10... (dodatek wypłaca się z dołu za czas faktycznego wykonywania.....)
Czy jest to zgodne z przepisami prawa?