Pytanie
Firma na KH podpisała umowę na dostawę linii do wykrywania metalu z firmą ukraińską. Przedmiotem umowy jest dostawa tej linii wraz z montażem. Umowa przewiduje 2 zaliczki - po podpisaniu umowy, przed wysyłką linii oraz końcową płatność po podpisaniu protokołu odbioru uruchomionej linii. Cena nie ma podziału na towar i montaż, jest jedna kwota. Umowa zawiera harmonogram, w którym wskazano datę dostawy i oddania instalacji. Od otrzymania pierwszej zaliczki do planowanego wywozu nie miną 2 miesiące, ale do zakończenia realizacji umowy tak (według mnie na podstawie art. 41 ust. 9b u.p.t.u. mam prawo wystawić fakturę na pierwszą zaliczkę ze stawką 0%, bo umowa określa warunki dostawy). Ponieważ do odprawy celnej muszę wystawić fakturę ok. 20 kwietnia (zamierzam wystawić ją na całą wartość umowy - rozliczenie zaliczek), a zakończenie umowy przypada na 31 maja, co wpisać na fakturze w dacie sprzedaży? Czy będzie to data wywozu i to będzie mój moment podatkowy, czy datą sprzedaży jest data protokołu zdawczo- odbiorczego linii, której na 100% nie znam na ten moment, bo może być ona szybsza lub późniejsza od ustalonej.
Czy można wpisać w dacie sprzedaży "data protokołu zdawczo-odbiorczego"?
Według mnie nie można tej transakcji uznać za prace budowlano-montażowe, gdzie wystawienie faktury decyduje o momencie podatkowym.