Pytanie
Osoba fizyczna zgłosiła się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z umową, podstawą wymiaru składki opłacanej przez osobę, o której mowa w art. 68 ust. 1 ustawy, stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu. Dana osoba otrzymuje tylko dochód z pełnienia funkcji członka zarządu, która nie podlega oskładkowaniu i jest wyższa od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu.
Czy dochód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu będzie podstawą wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, czy będzie to kwota odpowiadająca przeciętnemu wynagrodzeniu?