Pytanie
Firma zamierza zawrzeć umowę o dzieło z tatuatorem. Kwota wynagrodzenia uzależniona byłaby od ilości wykonanych tatuaży i ustalonej z góry stawki.
Czy jest możliwe zawarcie na okres kilku miesięcy jednej umowy na wykonanie tatuaży w sytuacji, gdy przedmiotem umowy będą także tatuaże autorskie?
W jaki sposób powinny być dokonywane rozliczenia z tatuatorem (chodzi o koszty uzyskania przychodu) w sytuacji, gdy:
- tatuaż został sporządzony na podstawie projektu dostarczonego przez klienta lub,
- tatuaż został wykonany na podstawie projektu tatuatora lub,
- tatuator przeniesie na firmę autorskie prawa majątkowe do stworzonych przez siebie projektów, a następnie projekty te będzie wykorzystywał do wykonania tatuaży?