Pytanie
Nauczycielka języka angielskiego złożyła wniosek i orzeczenie lekarskie o konieczności udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia od 1 września 2014 r.
Czy nauczycielka posiada prawo do takiego urlopu?
Zatrudnienie w innej szkole - 1 września 2002 r. - 31 sierpnia 2003 r. Zatrudnienie w tutejszej szkole - 1 września 2005 r. - nadal. Dłuższe nieobecności: 9 lutego 2009 r. - 9 lipca 2009 r. - 151 dni - L-4, 10 lipca 2009 r. - 3 września 2009 r. - 8 tygodni - urlop macierzyński, 3 stycznia 2011 r. - 14 lipca 2011 r. - 193 dni - L-4, 20 lipca 2011 r. - 16 sierpnia 2011 r. - 28 dni - L-4, 17 sierpnia 2011 r. - 3 stycznia 2012 r. - 20 tygodni - urlop macierzyński, 4 stycznia 2012 r. - 31 stycznia 2012 r. - 4 tygodnie - dodatkowy macierzyński, 11 września 2013 r. - 27 lutego 2014 r. - 170 dni - L-4, 28 lutego 2014 r. - 24 kwietnia 2014 r. - 8 tygodni - urlop macierzyński, 30 maja 2014 r. - 27 czerwca 2014 r. - 29 dni - L-4 Razem: 2 lata 121 dni.
Czy krótsze pobyty na zwolnieniu lekarskim, np. tygodniowe, również powinny zostać doliczone?
Czy rok 2002/2003 należy zaliczyć do stażu pracy pomimo późniejszej przerwy w zatrudnieniu w szkole?