Pytanie
Spółka zamierza wykonywać szablony do pieca hutniczego, które w procesie wytapiania metalu będą się zużywać. Szablon do dużego pieca będzie zużywać się w okresie 1,5 miesiąca a do małego w okresie 3 miesięcy. Na wytworzenie szablonu pracownicy spółki będą pobierać materiały z magazynu nr 1 spółki (druty, blachę), a następnie będą ciąć celem przygotowywania do przekazania firmie zewnętrznej na podstawie dokumentu WZ. Firma zewnętrzna łączy wszystkie elementy, wycenia wartość usługi i wystawia fakturę. Gotowy towar przyjmowany jest na magazyn nr 2 "wyroby w przerobie" dokumentem PZ. Do kosztów materiałów (druty, blacha) dolicza się wartość usługi.
Czy w związku z powyższym przygotowanie materiałów, tj. cięcie blachy, drutów, powinno się obciążyć kosztami roboczogodzin pracowników, którzy to przygotowują i w koszty rozliczać wartość materiałów usługa roboczogodziny?
Czy kosztami szablonu (wartość do małego pieca bez roboczogodzin wynosi ok. 5 tys. zł, natomiast do dużego pieca bez roboczogodzin - 11 tys. zł) spółka może jednorazowo zaliczyć w koszty bezpośrednie w momencie przekazania do zużycia, czy rozliczać je poprzez RMK- proporcjonalnie do okresu zużycia?
Może się zdarzyć, że szablony zużyją się wcześniej niż zakładano – technologia spiekania.